Pokojowka

9 tekstów – auto­rem jest Po­kojow­ka.

Będę pot­wo­rem. Dopóki ktoś nie od­naj­dzie we mnie piękna. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 24 marca 2013, 19:22

Moją za­letą je­dyną za­letą jest fakt, że nie muszę się mar­no­wać cza­su nad ich wyliczaniem. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 23 marca 2013, 16:37

Niektórzy ludzie po pros­tu nie mają szczęścia. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 19 marca 2013, 14:15

Nig­dy nie ma­my cze­goś na włas­ność, my to tyl­ko przechowujemy. 

myśl
zebrała 10 fiszek • 16 grudnia 2012, 03:18

Jak już masz dziew­czynę/chłopa­ka to o nią/niego dbaj, bo może zro­bić to ktoś inny... 

myśl
zebrała 7 fiszek • 15 grudnia 2012, 08:27

Kiedy boisz się cze­goś ut­ra­cić to znaczy, że Ci na tym zależy. 

myśl
zebrała 10 fiszek • 5 grudnia 2012, 00:17

Miłość - jak ptak us­krzyd­la, szko­da, że mo­ja to ja­kiś nielot. 

myśl
zebrała 8 fiszek • 4 grudnia 2012, 09:05

Jeśli to ko­niec...mój Boże miły...daj mym wro­gom przebaczenie... 

myśl
zebrała 9 fiszek • 30 listopada 2012, 01:00

A gdy przychodzi noc, sta­jemy się ta­cy bez­bron­ni...zos­tając sam na sam ze sobą samym. 

myśl
zebrała 10 fiszek • 29 listopada 2012, 22:45

Pokojowka

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Pokojowka

Użytkownicy
O P Q
Pokaż
Kalendarz
Ulubieni autorzy
Aktywność